Τι είναι η Ανάλυση Εικόνας και τα Μεγκαπίξελς?

>Η ανάλυση της εικόνας μας στον Υπολογιστή και η ανάλυση μιας φωτογραφίας από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή έχουν μερικά χαρακτηριστικά:

  • Τις διαστάσεις: Αυτές μετριούνται σε pixels (εικονοστοιχεία) μήκος επί πλάτος. Έτσι όταν λέμε ότι η ανάλυση στην οθόνη του υπολογιστή είναι 1024×768, εννοούμε ότι έχουμε 1024 pixels οριζόντια και 768 pixels κάθετα. Άρα εκείνη την στιγμή όλη η εικόνα που βλέπουμε αποτελείται 1024*768=786.432 εικονοστοιχεία.
Ανάλυση 1024 επί 768 με 32bit χρώματαΑνάλυση 800 επί 600 με 32bit χρώματαΑνάλυση 640 επί 480 με 32bit χρώματα
  • Το βάθος χρώματος: Είναι το πλήθος των χρωμάτων που μπορεί να πάρει το κάθε pixel και το μετράμε σε bits. Έτσι έχουμε βάθος χρώματος 8,16,24,32 bits. Τι σημαίνει όμως αυτό? Για να δούμε πόσα χρώματα μπορεί να πάρει το κάθε pixel κάνουμε τον εξής υπολογισμό: 2^x = πλήθος χρωμάτων (όπου ^ εννοούμε δύναμη). Άρα με 24 bits έχουμε 16777216 χρώματα και με 32 bit έχουμε 4.294.967.296 (4 δις). Δηλαδή το κάθε Pixel μπορεί να πάρει 4δις διαφορετικά χρώματα. Αυτά είναι αρκετά για να φαίνεται στην οθόνη μας μία φωτογραφία σαν αληθινή.
Ανάλυση 640 επί 480 με 32bit χρώματαΑνάλυση 640 επί 480 με 256 χρώματα (8bit)Ανάλυση 640 επί 480 με 16 χρώματα (2bit)
  • Megapixels : Είναι τα εκατομμύρια pixels που περιέχει μία εικόνα. Για παράδειγμα, μία εικόνα 3,2 Mpixels έχει 3.2 Εκατομμύρια pixels και η ανάλυση της είναι 2048*1536 ενώ μία φωτογραφία 7.2Mpixels είναι 3072*2048. Αυτό που αλλάζει είναι το πλήθος των εικονοστοιχείων, άρα και το πόσο μεγάλη είναι η εικόνα με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες με περισσότερα Mp να δείχνουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τις υπόλοιπες.

2 thoughts on “Τι είναι η Ανάλυση Εικόνας και τα Μεγκαπίξελς?”

  1. Τώρα γίνατε κατανοήτοι…
    Ρε παιδά κάντε το λίγο πιο εύκολο για να καταλάβουν και τα παιδία…
    Αν μπορείτε..

Leave a Reply

Your email address will not be published.