Πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός σας?

Πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός σας?

Παρά τις πάμπολλες προειδοποιήσεις να μην χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό για όλους τους λογαριασμούς μας, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν κωδικό για όλα, ή παραλλαγές αυτού για τον πολύ απλό λόγο ότι πολλούς κωδικούς είναι δυσκολότερο να τους θυμόμαστε.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία για να δοκιμάσουμε πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός μας είναι η σελίδα howSecureIsMyPassword.net. Η διαδικασία είναι απλή: Βάζουμε έναν κωδικό και η σελίδα μας ενημερώνει για το χρόνο που θα χρειαζόταν ένας προσωπικός υπολογιστής για να τον βρει, αν έψαχνε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χαρακτήρων (brute force attack).

One thought on “Πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός σας?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.