Ρολόι με περιστρεφόμενα LED. Φοβερό!


Αυτό το ξεχωριστό ρολόι με LED χρησιμοποιεί μόνο μία σειρά από 33 LED
και προσομοιώνει μία οθόνη από 8000 LED. μπορεί να εμφανίζει την ώρα αλλά
και διάφορα μηνύματα μέγιστου μήκους 240 χαρακτήρων . Μ’ αρέσει!
[πηγή]

Leave a Reply

Your email address will not be published.