Τέχνη με τρύπες

Τέχνη με τρύπες από CD

Τα περισσότερα CD είναι ΒΑΡΕΤΑ!! Αυτά δεν είναι!!….

Σημείωση: Μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα εκτυπώσετε σε ειδικά
αυτοκόλλητα για CD.

Leave a Reply

Your email address will not be published.