19′ Οθόνη με USB

19' Οθόνη με USB

Εφαρμογή του usb

Κατασκευή της Samsung. Ο μέσος άνθρωπος θα μπορεί να έχει 2 και 3 οθόνες να κάνει την δουλειά του. Στο κάτω κάτω σε ποιόν φτάνει ο χώρος πάνω στην επιφάνεια εργασίας;
Σε συνδυασμό με την κάρτα της DisplayLink μπορείτε να έχετε θεωρητικά όσες οθόνες χωράει το γραφείο σας. Θεωρητικά, γιατί παίζει και το οικονομικό μέσα! Η κάρτα διαβάζει τα δεδομένα από τον PCI Express δίαυλο και στέλνει στην έξοδό της μόνο όσα την αφορούν. Αν δηλαδή έχουμε 4 οθόνες, η κάρτα δίνει στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη μαζί της μόνο το τεταρτημόριο που της έχει οριστεί να προβάλει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο η όλη τεχνολογία και η καθαρότητα της εικόνας μπορεί να είναι χαμηλότερης ποιότητας στις δευτερεύουσες οθόνες, όπως και με την συμπίεση του jpg. Το κακό είναι ότι το Wireless USB το οποίο έχει καταχωρηθεί από την usb.org εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published.