7-θυρο Mini Tower Hub

7-θυρο Mini Tower Hub

Λειτουργικό Usb Hub

Νέο προϊόν στην αγορά από χτες, κατασκευαστής είναι η Brando. Δεσμεύει μία και δίνει 7 θύρες USB. Οι 5 είναι οριζόντια τοποθετημένες στην μπροστινή πλευρά και 2 ακόμα στην πίσω κάθετα τοποθετημένες. Τέλος υπάρχει και ένα μικρό LED-άκι που δείχνει πότε υπάρχει μεταφορά δεδομένων. Όλα αυτά με 22$ (17,5€) εδώ.

7-θυρο Mini Tower Hub7-θυρο Mini Tower Hub

7-θυρο Mini Tower Hub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *