Μάθετε τα Πάντα για την Ακτινοβολία των Κινητών

Μάθετε τα Πάντα για την Ακτινοβολία των Κινητών

Μάθετε τα Πάντα για την Ακτινοβολία των Κινητών
από τη Ελληνική σελίδα enigma-program.gr. Όλα τα ερωτήματα που έχουμε πάνω στο θέμα μπορούν να απαντηθούν εδώ. Πιο συγκεκριμένα, η σελίδα ασχολείται με:

  • Την Τεχνολογία της κινητής Τηλεφωνίας
  • Βιβλιογραφικές πηγές για τα συμπεράσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων έγκριτων επιστημονικών φορέων, καθώς και αποτελέσματα σχετικών δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών.
  • Έρευνες αντίληψης για το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού και ειδικών ομάδων κοινού για θέματα κινητής τηλεφωνίας και υγείας.

Πραγματικά χρήσιμη σελίδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.