Βιολογικές Νανομπαταρίες από τη NASA

Βιολογικές Νανομπαταρίες από τη Νάσα


Βιολογικές Νανομπαταρίες από τη NASA

ίσως έχουν οι πρώτες νανοσυσκευές. Σύμφωνα με την τελευταία πατέντα που κατοχύρωσε η NASA για την κατασκευή νανομπαταριών θα χρησιμοποιηθεί η πρωτεΐνη ferritin η οποία έχει μέσα της ενώσεις σιδήρου και η οποία έχει την δυνατότητα να φέρει θετικό ή αρνητικό φορτίο.
Στην πράξη, θα τοποθετηθεί ένα θετικό στρώμα και ένα αρνητικό με αποτέλεσμα να υπάρχει μεταξύ τους διαφορά δυναμικού άρα και τάση για να λειτουργήσει η νανοσυσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία μπαταρία στην κλίμακα του 10^-9 μέτρα. Προσθέτοντας πολλαπλά στρώματα θετικά ή αρνητικά φορτισμένα θα μπορεί να αυξάνεται και η χωρητικότητα της μπαταρίας.

Αν δεν καταλάβατε τίποτα: Οι νανοσυσκευές είναι συσκευές τόσο μικρές που ασχολούνται με το κάθε μόριο ξεχωριστά. Φυσικά και δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι.
Περισσότερα για την νανοτεχνολογία εδώ.

[πηγή]

Leave a Reply

Your email address will not be published.