Φανταστική Αρχιτεκτονική κτηρίου


Φανταστική Αρχιτεκτονική


Φανταστική ΑρχιτεκτονικήΦανταστική Αρχιτεκτονική


Φανταστική Αρχιτεκτονική κτηρίου

Πέρα από τα καθιερωμένα και τα τυπικά κτήρια των πόλεων, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να κατασκευάσουν κάτι διαφορετικό. Τέτοιες κατασκευές θα έπρεπε να επιδοτούνται. Δυστυχώς οι εικόνες δεν είναι από Ελλάδα…

[πηγή]

Leave a Reply

Your email address will not be published.