ΤΕΛΟΣ στις τηλεφωνικές προσφορές


Να ο τρόπος να σταματήσουμε τις τηλεφωνικές προσφορές (spam) για Εγκυκλοπαίδειες.
(προσωπικά, ως επί το πλείστον μου προσφέρουν κατσαρόλες)

Την λύση την δίνει το www.katagelies.gr. Σύμφωνα με αυτό κάνουμε μία αίτηση και
όλα απλά τελειώνουν.

Αυτό, βέβαια, δεν είναι καθόλου καλό για όσους έχουν την δικαιολογία έτοιμη “Για εγκυκλο-
παίδεια ήταν αγάπη μου…” μετά από κάθε ύποπτο τηλεφώνημα…

[πηγή]

Leave a Reply

Your email address will not be published.