Η πρώτη Ιστοσελίδα της Microsoft


Η πρώτη Ιστοσελίδα της Microsoft!!

Η πρώτη Ιστοσελίδα της Microsoft

στο Internet είναι αυτή της εικόνας! Αν είχατε αναρωτηθεί ποτέ από που ξεκίνησε ο Bill-άκος και η παρέα του. Ο Server ήταν σε Windows ΝΤ3.5 και το μενού ήταν πάνω στην εικόνα.

[πηγή]

Leave a Reply

Your email address will not be published.