Όταν το δάκτυλο δείχνει το φεγγάρι, ο βλάκας κοιτάζει το δάκτυλο

Όταν το δάκτυλο δείχνει το φεγγάρι,
ο βλάκας κοιτάζει το δάκτυλο

One thought on “Όταν το δάκτυλο δείχνει το φεγγάρι, ο βλάκας κοιτάζει το δάκτυλο”

Leave a Reply

Your email address will not be published.