Ανάλυση DNA σε χρόνο “καφέ”

Ανάλυση DNA σε χρόνο ΄καφέ΄


Ανάλυση DNA σε χρόνο “καφέ”

Το νέο προϊόν της NEC είναι η πρώτη φορητή συσκευή ανάλυσης DNA.
Με διαστάσεις που δεν ξεπερνάν τα 50cm, μπορεί πραγματοποιήσει και τα πέντε στάδια που απαιτούνται για την ανάλυση του DNA.
1. Συλλογή κυττάρων
2. Εξαγωγή DNA από τον πυρήνα των κυττάρων.
3. Διαδικασία PCR.
4. Electrophoresis για την εξακρίβωση της ταυτότητας του DNA.
5. Ανάλυση STR για την δημιουργία προφίλ του ατόμου.

Σχεδιάστηκε για να κάνει πιο σύντομη την έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η συσκευή αυτή έχει την δυνατότητα να αναλύσει πλήρως την δομή του DNA μέσα σε μόλις 25 λεπτά, όσο η διάρκεια ενός καφέ, μία διαδικασία που στο παρελθόν χρειαζόταν βδομάδες να ολοκληρωθεί. Προβλέπεται να βρει στην παραγωγή το 2008.

Ελπίζουμε να χρησιμοποιηθεί Μόνο για καλούς σκοπούς…

Leave a Reply

Your email address will not be published.