Το ήξερες ότι… #4

το “http://” που υπάρχει μπροστά από όλες τις σελίδες του Internet σημαίνει Hyper Text Transfer Protocol, δηλαδή πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-κειμένου

Leave a Reply

Your email address will not be published.