Τέλος στις Ακατάστατες Επιφάνειες Εργασίας!

>

Τέλος στις Ακατάστατες Επιφάνειες Εργασίας!

Το πρόγραμμα που φαίνεται στο video παρουσιάστηκε στο TED 2007 από τον Anand Agarawala και έκλεψε την παράσταση με την διαδραστικότητά του και τις πρωτοποριακές δυνατότητές του.

Η εφαρμογή δεν κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά, ελπίζουμε όμως να το κάνει σύντομα για να δούμε τα αμέτρητα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας μας να μειώνονται ή τουλάχιστον να συμμαζεύονται!

Περισσότερα γι’ αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο, στην ιστοσελίδα της ομάδας εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.