Πέντε μεγάλες απάτες που πιστεύω θα αποκαλυφθούν το 2008!

>

m-Apple


Πέντε μεγάλες απάτες που πιστεύω θα αποκαλυφθούν το 2008!

– Ο Bill Gates (Microsoft) βοήθησε τον Steve Jobs (Apple) να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το iPhone. Μάλιστα, στην πρωτότυπη συσκευή το μοναδικό κουμπί του iPhone είχε το λογότυπο της Microsoft στο κέντρο και ονομαζόταν m-Phone.

– Το iPhone περιέχει κάποια χημική ουσία στην υπέροχη επιφάνειά του που προκαλεί
στυτική δυσλειτουργία και τελικά ανικανότητα στους άρρενες. Στις γυναίκες προκαλεί ανεπανόρθωτη πτώση του στήθους.

– Οι νανο-υπολογιστές υπάρχουν και δεν βγαίνουν στην αγορά για εμπορικούς και μόνο λόγους. Οι ταχύτητές τους είναι 839 teraFLOPS και η μονάδα αποθήκευσή τους έχει χωρητικότητα 8 έως 12 petaBytes. Το μέγεθός τους δεν ξεπερνάει αυτό των κανονικών υπολογιστών.

– Το μεγαλύτερο τμήμα του πύρινα του Linux έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από προγραμματιστές της Microsoft, οι οποίοι δούλευαν στον ελεύθερό τους χρόνο. Οι δεν μπλε οθόνες στα Windows, βγαίνουν εσκεμμένα επειδή ο Bill Gates δεν έδινε αυξήσεις στους υπαλλήλους του.

– Η Google έχει ένα μυστικό τρόπο κατασκευής των υπηρεσιών της, ο οποίος μας κάνει όλους να χρησιμοποιούμε τη μηχανή αναζήτησης, το youTube και τα υπόλοιπα καλούδια της, σαν υπνωτισμένοι!

Leave a Reply

Your email address will not be published.