Το ήξερες ότι… #10

η Google καθημερινά επεξεργάζεται πάνω από 20 PetaBytes δεδομένων ώστε να μας έχει τα σωστά αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησής της
1 PetaByte ισούται με 1.024 TeraBytes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.