Το ήξερες ότι… #8

Το σύστημα προσδιορισμού θέσης ή αλλιώς GPS έχει στη διάθεσή του 38 δορυφόρους από τους οποίους υπολογίζει τη θέση μας. Βέβαια, συνεχόμενα από πάνω μας βρίσκονται 5 έως 11. Για να μας δώσει θέση, ως ελάχιστο, πρέπει να εντοπίσει 3 δορυφόρους!

Leave a Reply

Your email address will not be published.