Χάκαρέ το. Όχι άλλα Μπίιιιιιπ!

Θα έχετε παρατηρήσει σίγουρα το Μπίιιπ που κάνει ο υπολογιστής σε διάφορες καταστάσεις μέσα στα Windows, όπως κατά την αλλαγή της έντασης. Δεν εννοώ τον ήχο από τα ηχεία, αλλά εκείνο τον εκνευριστικό που βγαίνει από την κεντρική μονάδα.


Το βαρέθηκες?


Να πως μπορείς να το σταματήσεις:


Πήγαινε Έναρξη->Εκτέλεση,
γράψε cmd και πάτα εκτέλεση.

Στο μαύρο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολόγησε:

net stop beep

και πάτα το πλήκτρο Enter
μετά κλείσε αυτό το παράθυρο.

Άνοιξε το σημειωματάριο (notepad) και πληκτρολόγησε:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep]
“Start”=dword:00000004

Πάτα Αρχείο -> Αποθήκευση ως
και στο πλαίσιο ονόματος γράψε noMoreBeeps.reg
Προσοχή στο όνομα να έχει και τα διπλά εισαγωγικά!!

Κλείσε το σημειωματάριο και αφού βρεις το αρχείο, εκτέλεσέ το!

Αυτό ήταν! Όχι άλλα Μπίιιιιπ!

4 thoughts on “Χάκαρέ το. Όχι άλλα Μπίιιιιιπ!”

  1. >Προσπάθησα να το κάνω(windows 7) αλλά μου λέει όταν πάω να το εκτελέσω:
    ''Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του C:\…noMoreBeeps.reg:Το καθορισμένο αρχείο δεν είναι δέσμη ενεργειών του μητρώου. Μπορείτε να εισαγάγετε μόνο δυαδικά αρχεία μητρώου από τον Επεξεργαστή Μητρώου.''

    Δηλαδή;;;

Leave a Reply

Your email address will not be published.