Μάθε πως να βάζεις περίεργα σύμβολα στο chat


☂ ☃ ☆ ☔ ☎ ☕ ☘ ☜
☢ ☠ ☣ ☤ ☥ ☮ ☯ ☺ ☼
♀ ♂ ◷ ♐ ♔ ♨ ♬ ♲ ♻
♿ ✄ ✆ ✈ ✌ ✓ ✫ ❀ ❄
❣ ❦ ❶ ➈ �  ♣ ◉
Τα παραπάνω μπορείς και να τα αντιγράψεις, είναι χαρακτήρες και όχι εικόνες.

Από που προέρχονται:
Ένα από τα πρώτα πράγματα που ορίστηκαν όταν φτιάχτηκαν οι πρώτοι υπολογιστές ήταν τα γράμματα που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Οι προγραμματιστές τότε αποφάσισαν ότι θα φτιάξουν ένα σετ από χαρακτήρες.Το πρώτο σετ ονομάστηκε ANSI και είχε 128 χαρακτήρες ενώ το δεύτερο ASCII και είχε 256.

Αυτά τα πρώτα σετ περιείχαν τους λατινικούς χαρακτήρες, τα νούμερα καθώς και κάποια σύμβολα. Ελληνικά, αραβικά, κινέζικα κτλ δεν μπορούσα να εμφανιστούν στην οθόνη.

Μετά από αρκετά χρόνια αποφάσισαν ότι πρέπει να υποστηρίξουν όλους τους χαρακτήρες του κόσμου. Βασισμένοι στο ίδιο σκεπτικό έφτιαξαν ένα σετ με 65.536 το οποίο ήταν αρκετό για να καλύψει τους χαρακτήρες από κάθε γλώσσα, ακόμα και από τα κινέζικα. Υπάρχουν ακόμα όλες οι γλώσσες ιθαγενών, αρχαία αραμαϊκά, κοπτικά, ιερογλυφικά και οποιαδήποτε γλώσσα υπάρχει. Όμως με όλους αυτούς τους χαρακτήρες φτάνουμε κοντά στις 35.000 διαφορετικά σύμβολα. Τις υπόλοιπες θέσεις αποφάσισαν να τις γεμίσουν με σύμβολα μαθηματικών, γεωμετρίας, χημείας και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε ποτέ να χρειαστεί. Το όνομα αυτού του νέου συνόλου είναι Unicode.

Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράξενοι χαρακτήρες.

Που θα τα βρεις:
Υπάρχουν πολλές σελίδες με λίστες από τους χαρακτήρες του συνόλου Unicode. Είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες.

Οι παραπάνω σελίδες παρουσιάζουν τα σύμβολα σε μικρά και μεγάλα. Τα μικρά είναι οι χαρακτήρες που μπορείς να αντιγράψεις ενώ τα μεγάλα είναι εικόνες που απλά βοηθούν τον εντοπισμό αυτού που ψάχνεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.