Πως λειτουργεί το touchpad

Πως λειτουργεί το Touchpad. How touchpad works

Τι είναι:
Η συσκευή που χρησιμοποιείται στη θέση του ποντικού (mouse) σε laptop, κινητά τηλέφωνα και PDAs. Αντιλαμβάνεται την κίνηση αλλά και πίεση του δαχτύλου του χρήστη και αντίστοιχα στέλνει μηνύματα κίνησης του ποντικιού στην οθόνη.

Πρώτο touchpad:
Το πρώτο touchpad κατασκευάστηκε από τον George E. Gerpheide το 1988. Η εταιρία Apple ήταν η πρώτη που πήρε άδεια και το χρησιμοποίησε στα Powerbook laptops της το 1994.

Πως λειτουργεί:
Τα πρώτα touchpads λειτουργούσαν με θερμική ανίχνευση (όπου έχει ζέστη, εκεί είναι το δάχτυλο). Η τεχνολογία αυτή δεν προχώρησε γιατί είχε χαμηλή ανάλυση και ήταν πολύ αργό στο να καταλάβει.

Σήμερα το 99,9% από τα laptops χρησιμοποιούν touchpads τεχνολογίας capacitance που στηρίζονται στην τεχνολογία Capacitive sensing, δηλαδή στο φαινόμενο Capacitive coupling. Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο αλλάζει το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώματος όταν ένα άλλο φορτισμένο σώμα πλησιάσει. Ως φορτισμένο σώμα θεωρείται ο άνθρωπος.

Πως λειτουργεί το Touchpad. How touchpad works

Το μικρό τετραγωνάκι που αντιδρά στην επαφή με το δάχτυλο, έχει από κάτω 2 στρώματα από παράλληλα καλώδια, κάθετα μεταξύ τους τα οποία σχηματίζουν ένα πλέγμα. Περνώντας το δάχτυλο κοντά στο πλέγμα, αλλάζει το ηλεκτρικό φορτίο του πλέγματος. Αυτό γίνεται γιατί ο άνθρωπος είναι φορτισμένος θετικά ή αρνητικά σε μικρές ποσότητες. Αυτή η αλλαγή είναι εύκολο να εντοπιστεί από έναν ελεγκτή ο οποίος καταλαβαίνει το σημείο.

Για την πίεση:
Δεν μετριέται η πίεση, αλλά το πόσο κοντά έρχεται το δάχτυλο. Για εμάς φαίνεται το ίδιο. Μπορεί αυτό να διαπιστωθεί αν κουνήσουμε ένα δάχτυλο πολύ κοντά στο touchpad αλλά χωρίς να υπάρχει επαφή.

Άλλα αντικείμενα:
Τα υπόλοιπα αντικείμενα όπως σβήστρες και χαρτιά, δεν έχουν την ικανότητα να αλλάζουν το φορτίο με τον ίδιο τρόπο, έτσι ο έξυπνος ελεγκτής κρατάει δεδομένα μόνο από άνθρωπο (ζωντανό πλάσμα ας πούμε).

Leave a Reply

Your email address will not be published.