Βελτίωση απόδοσης υπολογιστή – Εικονική μνήμη

Βελτίωση ταχύτητας υπολογιστή - Εικονική μνήμη

Η εικονική μνήμη είναι μία τεχνολογία που υπάρχει στα Windows για να μην “κρασάρει” ο υπολογιστής όταν γεμίσει όλη η μνήμη RAM. Τα Windows χρησιμοποιούν ένα τμήμα του σκληρού δίσκου ως εφεδρική μνήμη μέχρι να αδειάσει ένα τμήμα της RAM. Αυτό το εφεδρικό τμήμα που χρησιμοποιείται ως RAM είναι ένα αρχείο στον σκληρό μας δίσκο.

Τα Windows αρχικά δημιουργούν αυτό το αρχείο στον ίδιο δίσκο που υπάρχουν τα Windows. Σε περίπτωση που έχουμε έναν δεύτερο σκληρό δίσκο μπορούμε να μεταφέρουμε το εφεδρικό αυτό αρχείο εκεί, ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα του συστήματος μας. Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερους από 2 δίσκους θα πρέπει να επιλέξουμε να βάλουμε το εφεδρικό αρχείο σε αυτόν που είναι πιο γρήγορος σε ταχύτητα, δηλαδή να αποφύγουμε τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Ένας άλλος παράγοντας είναι το πόσο γεμάτος είναι ο δίσκος, καλύτερο μέρος για το εφεδρικό αρχείο είναι ο πιο άδειος δίσκος. Τα βήματα της μεταφοράς του αρχείου φαίνονται στο παρακάτω video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.