Δυνατότητες IPv4 και IPv6

Η διευθυνσιοδότηση με IPv4 μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 4.3 δισεκατομμύρια υπολογιστές.

Αντίθετα, το IPv6 μπορεί να εξυπηρετήσει πρακτικά άπειρο αριθμό υπολογιστών. Αν ο κάθε άνθρωπος στον πλανήτη έχει μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια υπολογιστές σε δίκτυο, θα μπορέσει με το IPv6 όλη η ανθρωπότητα να διασυνδεθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published.