Εάν ελευθερία σημαίνει κάτι τελικά,
αυτό είναι να έχεις το δικαίωμα να λες στους ανθρώπους
αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.