Γυναίκα MacGyver (Μαγκάιβερ)

Γυναίκα macGyver

Ο macGyver ήταν ο πράκτορας της δεκαετίας του ’90 που μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο με ένα συνδετήρα. Αργότερα ήρθε ο Jack Bauer που μέσα σε 4 μέρες έσωσε τον πλανήτη 15-20 φορές από τους κακούς. Σειρά έχει μία καθημερινή κοπέλα, η οποία έχει και αυτή τον σκοπό της. Το σχέδιο είναι σύνθετο αλλά ο σκοπός ιερός.

Leave a Reply

Your email address will not be published.