Η φύση του ανθρώπινου ματιού

Παρά την πεποίθηση ότι η κόρη του ματιού κλείνει όταν μας τυφλώνει το φως, η αλήθεια είναι ότι κλείνει ακόμα και όταν πέσει σε αυτή υπέρυθρο (αόρατο) φως.

Leave a Reply

Your email address will not be published.