Παράφρων δεν είναι αυτός που έχει χάσει τα λογικά του.

Παράφρων είναι αυτός που τα έχει χάσει όλα, και διατηρεί τα λογικά του.

Leave a Reply

Your email address will not be published.