Δίκαιος δεν είναι ο άνθρωπος που δεν αδικεί αλλά αυτός που ενώ μπορεί να αδικήσει δεν το κάνει.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.