Είναι επικίνδυνο να έχουν οι τοίχοι αυτιά…
αλλά πιο επικίνδυνο είναι να έχουν τα αυτιά τοίχους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.