Οκνηρός δε είναι μόνο εκείνος που δεν κάνει τίποτα,

αλλά εκείνος που μπορεί να κάνει κάτι καλύτερα και δεν το κάνει.

Leave a Reply

Your email address will not be published.