Κρυμμένο μήνυμα στο Firefox

Υπάρχει ένα κρυμμένο μήνυμα στον firefox (easter egg) το οποίο έρχεται από τα εξωγήινα robot που το κατασκεύασαν. Απλά ανοίξτε το και γράψτε ως διεύθυνση το about:robots (χωρίς www και http://). Το κείμενο που εμφανίζεται είναι το παρακάτω.

Gort! Klaatu barada nikto!

Welcome Humans!
We have come to visit you in peace and with goodwill!

  • Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
  • Robots have seen things you people wouldn’t believe.
  • Robots are Your Plastic Pal Who’s Fun To Be With.
  • Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten.

And they have a plan.

Ο τίτλος και η δεύτερη πρόταση είναι από την ταινία The Day the Earth Stood Still του 1951. (imdb)

One thought on “Κρυμμένο μήνυμα στο Firefox”

Leave a Reply

Your email address will not be published.