Προσθήκη youTube video στο Powerpoint

Τα video του youtube μπορούν να παίξουν και εκτός της σελίδας του, όπως γνωρίζετε από το facebook. Επιπλέον, μπορούν να προσαρμοστούν σε μία διαφάνεια του Powerpoint, χωρίς να χρειάζεται να τα κατεβάσουμε στον υπολογιστή και να τα προσθέσουμε. Για την αναπαραγωγή τους, όπως είναι εμφανές, χρειάζεται internet. Αυτό το κόλπο γίνεται ιδανικό για όσους θέλουν μία παρουσίαση να μην πιάνει πολύ χώρο και να περιέχει ταυτόχρονα video.

One thought on “Προσθήκη youTube video στο Powerpoint”

Leave a Reply

Your email address will not be published.