Η Γέννηση του Photoshop

Το Photoshop ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα αδέρφια Thomas και John Knoll σε έναν υπολογιστή Macintosh Plus. Αρχικά μπορούσε να επεξεργαστεί μόνο ασπρόμαυρες εικόνες. Το πρώτο του όνομα ήταν Display, αργότερα ονομάστηκε ImagePro και τελικά έγινε Photoshop. Η πρώτη έκδοσή του χωρούσε σε μία δισκέτα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.