Πλήθος επεξεργαστών στα Windows 7

Τα Windows 7 x32 μπορούν να αξιοποιήσουν μέχρι 32 επεξεργαστές, εφόσον ο υπολογιστής διαθέτει τόσους.

Αντίθετα, τα Windows 7 x64 μπορούν να αξιοποιήσουν μέχρι 256!

Leave a Reply

Your email address will not be published.