Τι σου είναι η τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι σαν μια πολεμική τέχνη. Αν δεν την μάθεις σωστά από την αρχή, καταλήγεις να τη χρησιμοποιείς σαν παιδάκι που κρατάει γεμάτο πιστόλι.

Leave a Reply

Your email address will not be published.