Ποια γλώσσα προγραμματισμού είναι αυτή?

25-12-2012

Μπορείς να βρεις σε ποια γλώσσα προγραμματισμού αναφέρεται το παραπάνω τμήμα κώδικα?

2 thoughts on “Ποια γλώσσα προγραμματισμού είναι αυτή?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.