Εάν ελευθερία σημαίνει κάτι τελικά,
αυτό είναι να έχεις το δικαίωμα να λες στους ανθρώπους
αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν.