Δίκαιος δεν είναι ο άνθρωπος που δεν αδικεί αλλά αυτός που ενώ μπορεί να αδικήσει δεν το κάνει.