Ο αισιόδοξος διακηρύσσει πως ζούμε με τις καλύτερες
δυνατότητες που υπάρχουν στον κόσμο, ενώ ο απαισιόδοξος
φοβάται μήπως αυτό είναι αλήθεια.